Kartuş Üyelik Sözleşmesi 

 

 1.       İşbu Sözleşme, şirket merkezi Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 53 Kağıthane/İstanbul olan Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. (“Mavi”) ile Kartuş Kart üyesi (“Üye”) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir. Kartuş Kart, (“Kartuş”) Üye’nin Mavi’nin belirleyeceği Mavi mağazalarında, www.mavi.com (“Site”) ve Mavi mobil uygulaması (“Mobil Uygulama”) üzerinden yapacağı alışverişlerde puan kazanmasını ve daha sonra bu puanları işbu Sözleşme’deki şartlarla kullanarak alışveriş yapabilmesini sağlayan bir üyelik sistemidir. 
 2.     Mavi, Üyelerine önceden bildirmek kaydı ile Kartuş Üye Programı’nı durdurabilir. Bu durumda Üyelerin Kartuş puanlarını 30 (otuz) günlük süre içerisinde kullanma hakları saklıdır. Kartuş Üyelerine, birbirinden farklı fayda programları sunulabilir. Geçerli koşullar programların iletişim kanallarından öğrenilebilir. Kartuş Üye Programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb.den Üye’ye imkan sağlanamamasından dolayı Mavi sorumlu tutulamaz.
 3.      Kartuş, ücretsizdir. Kartuş’tan yararlanmak için Mavi tarafından tek taraflı olarak üyelik ücreti belirlenmesi durumunda, mevcut Kartuş üyeleri, durumdan haberdar edilecek olup 30 (otuz) gün içerisinde üyelik ücreti ödemeyen üyelerin sözleşmeleri feshedilerek üyelikleri Mavi tarafından sona erdirileceği gibi; bu üyeler de işbu bedeli ödemeksizin ve dilerlerse işbu 30 (otuz) günlük süre içinde Kartuş puanlarını kullanmak suretiyle üyeliklerini sona erdirmekte serbesttir. Bu sürenin sonunda kullanılmaması halinde kartta biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar Mavi tarafından silinir.
 4.      Kartuş puanları hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz ve kişiye özeldir. Üye, Kartuş Üye Programı’ndan faydalanması için kendisine verilen kart ve numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; kartın, Üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı veya programın suiistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, üyeliğin sonlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. Üye, Kartuş kartının kaybolması, çalınması halinde, bu durumu Mavi’ye Kartuş Üye Programı iletişim kanallarından derhal bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur.
 5.    Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erinceye kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar, işbu Sözleşme’nin ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, Mavi tarafından silinir.
 6.     Kartuş Üye Programı, başta havalimanlarında bulunanlar olmak üzere Mavi tarafından belirlenen mağazalarda geçerli değildir. Mavi, Kartuş Üye Programı’nın geçerli olduğu kanalları belirlemekte, bu kanalların kapsamını genişletip daraltmakta serbesttir.
 7.     Kartuş Üye Programı’na dahil Mavi mağazalarının tümü veya bir kısmında geçerli olan kampanyalar ile Kartuş kampanyalarının şartları, Site veya Mobil Uygulama’da geçerli olmayabileceği gibi farklılık da gösterebilir.  Site veya Mobil Uygulama’da geçerli olan kampanyalar Mavi mağazalarının tamamı veya Kartuş Üye Programı’na dahil bazı Mavi mağazalarında geçerli olmayabilir. 
 8.      Kartuş, Mavi’nin belirlediği yeni sezon ürünlerde geçerlidir. Alışverişlerde kazanılan puan oranı, Mavi tarafından uygun görülmesi halinde her zaman değiştirilebilir. Kullanılmayan puanlar, Mavi tarafından belirlenecek aralıklarla silinir. Puan kazanımı ve kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için   https://www.mavi.com/sikca-sorulan-sorular adresini ziyaret ediniz.
 9.       Kartuş Üye Programına 13 (on üç) yaşın üzerinde olan gerçek kişiler üye olabilir. Kartuş Üye Programı, tüzel kişilere yönelik bir program değildir.
 10.      Üye, Mavi’nin, üye ile üyelik ilişkisi kapsamında sunulan hizmetlerin kalitesini artırma ve üyelere daha iyi hizmet sunma gibi gerekçelerle işbu Sözleşme’den doğan hak ve borçlarını üçüncü kişilere devredebileceğini, Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini, devir hallerinde de işbu koşulların geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 11.      Taraflar yazılı olarak, e-posta ile veya çağrı merkezi (0850 288 62 84) üzerinden 10 (on) gün önceden bildirmek kaydı ile işbu Sözleşme’yi feshetmekte ve üyeliği sona erdirmekte serbesttir. Üyeliklerini sona erdirme talebi ileten Üyelerin, Kartuş puanlarını, üyelikleri sona ermeden önce kullanmaları gerekmektedir; aksi takdirde Kartuş puanları, işbu Sözleşme’nin ilgili hükmü saklı kalmak kaydı ile Mavi tarafından üyelik sona erme tarihi itibarıyla silinir. 
 12.      Üye, Mavi’ye bu form ile açıkladığı ve diğer şekillerde açıklayacağı bilgilerinin doğru olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olması veya gerçeğe aykırı hale gelmesi sebebiyle Mavi’nin maruz kalabileceği her türlü zararı karşılayacağını, uyuşmazlık halinde Mavi Kartuş Üye Programı kayıtlarının kesin delil sayılacağını kabul eder. Ayrıca Mavi işbu madde kapsamında üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımları geri alabileceği gibi bilgilerin güncellenmesi, düzeltilmesi, kart iptali dahil olmak üzere uygun gördüğü diğer tedbirleri de derhal uygulayabilecektir.
 13.     Bir üyenin aynı üyelik bilgileri ile tek bir kaydı olabilir. Mavi tarafından aynı üyelik bilgilerinden bir ya da birkaçıyla oluşturulmuş farklı üyelikler tespit edilirse Mavi tek taraflı olarak bilgilerin güncellenmesi, üyeliklerin birleştirilmesi, düzeltilmesi, kart iptali dahil olmak üzere uygun gördüğü diğer tedbirleri de derhal uygulayabilecektir.
 14.      Kartuş Kart üyeliğinize bağlı kişisel verilerinizin işlenmesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız ve bizimle iletişime geçeceğiniz kanallar hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı “Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ mağazalarımızda konumlandırılmıştır. Ayrıca https://www.mavi.com/KVKK-aydinlatma-metni adresinden, Mobil Uygulama veya çağrı merkezi üzerinden de bu metne her zaman erişebilirsiniz. Lütfen bu metni okuyup iyice anladıktan sonra sözleşmeyi onaylayınız.

 

Üye, işbu Sözleşme’yi imzalarken https://www.mavi.com/KVKK-aydinlatma-metni adresinden, Mobil Uygulama ve çağrı merkezi üzerinden her zaman erişebileceği “Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu ve anladığını kabul eder. 

 

MAVİ Giyim San. ve Tic. A.Ş.

Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:53 Kağıthane/İSTANBUL 

Tel: 0212 371 20 00

Faks: 0212 371 20 60

[email protected]  

www.mavi.com

Kartuş Üyelik Sözleşmesi 

 

 1.       İşbu Sözleşme, şirket merkezi Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 53 Kağıthane/İstanbul olan Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. (“Mavi”) ile Kartuş Kart üyesi (“Üye”) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir. Kartuş Kart, (“Kartuş”) Üye’nin Mavi’nin belirleyeceği Mavi mağazalarında, www.mavi.com (“Site”) ve Mavi mobil uygulaması (“Mobil Uygulama”) üzerinden yapacağı alışverişlerde puan kazanmasını ve daha sonra bu puanları işbu Sözleşme’deki şartlarla kullanarak alışveriş yapabilmesini sağlayan bir üyelik sistemidir. 
 2.     Mavi, Üyelerine önceden bildirmek kaydı ile Kartuş Üye Programı’nı durdurabilir. Bu durumda Üyelerin Kartuş puanlarını 30 (otuz) günlük süre içerisinde kullanma hakları saklıdır. Kartuş Üyelerine, birbirinden farklı fayda programları sunulabilir. Geçerli koşullar programların iletişim kanallarından öğrenilebilir. Kartuş Üye Programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb.den Üye’ye imkan sağlanamamasından dolayı Mavi sorumlu tutulamaz.
 3.      Kartuş, ücretsizdir. Kartuş’tan yararlanmak için Mavi tarafından tek taraflı olarak üyelik ücreti belirlenmesi durumunda, mevcut Kartuş üyeleri, durumdan haberdar edilecek olup 30 (otuz) gün içerisinde üyelik ücreti ödemeyen üyelerin sözleşmeleri feshedilerek üyelikleri Mavi tarafından sona erdirileceği gibi; bu üyeler de işbu bedeli ödemeksizin ve dilerlerse işbu 30 (otuz) günlük süre içinde Kartuş puanlarını kullanmak suretiyle üyeliklerini sona erdirmekte serbesttir. Bu sürenin sonunda kullanılmaması halinde kartta biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar Mavi tarafından silinir.
 4.      Kartuş puanları hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz ve kişiye özeldir. Üye, Kartuş Üye Programı’ndan faydalanması için kendisine verilen kart ve numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; kartın, Üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı veya programın suiistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, üyeliğin sonlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. Üye, Kartuş kartının kaybolması, çalınması halinde, bu durumu Mavi’ye Kartuş Üye Programı iletişim kanallarından derhal bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur.
 5.    Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erinceye kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar, işbu Sözleşme’nin ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, Mavi tarafından silinir.
 6.     Kartuş Üye Programı, başta havalimanlarında bulunanlar olmak üzere Mavi tarafından belirlenen mağazalarda geçerli değildir. Mavi, Kartuş Üye Programı’nın geçerli olduğu kanalları belirlemekte, bu kanalların kapsamını genişletip daraltmakta serbesttir.
 7.     Kartuş Üye Programı’na dahil Mavi mağazalarının tümü veya bir kısmında geçerli olan kampanyalar ile Kartuş kampanyalarının şartları, Site veya Mobil Uygulama’da geçerli olmayabileceği gibi farklılık da gösterebilir.  Site veya Mobil Uygulama’da geçerli olan kampanyalar Mavi mağazalarının tamamı veya Kartuş Üye Programı’na dahil bazı Mavi mağazalarında geçerli olmayabilir. 
 8.      Kartuş, Mavi’nin belirlediği yeni sezon ürünlerde geçerlidir. Alışverişlerde kazanılan puan oranı, Mavi tarafından uygun görülmesi halinde her zaman değiştirilebilir. Kullanılmayan puanlar, Mavi tarafından belirlenecek aralıklarla silinir. Puan kazanımı ve kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için   https://www.mavi.com/sikca-sorulan-sorular adresini ziyaret ediniz.
 9.       Kartuş Üye Programına 13 (on üç) yaşın üzerinde olan gerçek kişiler üye olabilir. Kartuş Üye Programı, tüzel kişilere yönelik bir program değildir.
 10.      Üye, Mavi’nin, üye ile üyelik ilişkisi kapsamında sunulan hizmetlerin kalitesini artırma ve üyelere daha iyi hizmet sunma gibi gerekçelerle işbu Sözleşme’den doğan hak ve borçlarını üçüncü kişilere devredebileceğini, Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini, devir hallerinde de işbu koşulların geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 11.      Taraflar yazılı olarak, e-posta ile veya çağrı merkezi (0850 288 62 84) üzerinden 10 (on) gün önceden bildirmek kaydı ile işbu Sözleşme’yi feshetmekte ve üyeliği sona erdirmekte serbesttir. Üyeliklerini sona erdirme talebi ileten Üyelerin, Kartuş puanlarını, üyelikleri sona ermeden önce kullanmaları gerekmektedir; aksi takdirde Kartuş puanları, işbu Sözleşme’nin ilgili hükmü saklı kalmak kaydı ile Mavi tarafından üyelik sona erme tarihi itibarıyla silinir. 
 12.      Üye, Mavi’ye bu form ile açıkladığı ve diğer şekillerde açıklayacağı bilgilerinin doğru olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olması veya gerçeğe aykırı hale gelmesi sebebiyle Mavi’nin maruz kalabileceği her türlü zararı karşılayacağını, uyuşmazlık halinde Mavi Kartuş Üye Programı kayıtlarının kesin delil sayılacağını kabul eder. Ayrıca Mavi işbu madde kapsamında üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımları geri alabileceği gibi bilgilerin güncellenmesi, düzeltilmesi, kart iptali dahil olmak üzere uygun gördüğü diğer tedbirleri de derhal uygulayabilecektir.
 13.     Bir üyenin aynı üyelik bilgileri ile tek bir kaydı olabilir. Mavi tarafından aynı üyelik bilgilerinden bir ya da birkaçıyla oluşturulmuş farklı üyelikler tespit edilirse Mavi tek taraflı olarak bilgilerin güncellenmesi, üyeliklerin birleştirilmesi, düzeltilmesi, kart iptali dahil olmak üzere uygun gördüğü diğer tedbirleri de derhal uygulayabilecektir.
 14.      Kartuş Kart üyeliğinize bağlı kişisel verilerinizin işlenmesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız ve bizimle iletişime geçeceğiniz kanallar hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı “Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ mağazalarımızda konumlandırılmıştır. Ayrıca https://www.mavi.com/KVKK-aydinlatma-metni adresinden, Mobil Uygulama veya çağrı merkezi üzerinden de bu metne her zaman erişebilirsiniz. Lütfen bu metni okuyup iyice anladıktan sonra sözleşmeyi onaylayınız.

 

Üye, işbu Sözleşme’yi imzalarken https://www.mavi.com/KVKK-aydinlatma-metni adresinden, Mobil Uygulama ve çağrı merkezi üzerinden her zaman erişebileceği “Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu ve anladığını kabul eder. 

 

MAVİ Giyim San. ve Tic. A.Ş.

Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:53 Kağıthane/İSTANBUL 

Tel: 0212 371 20 00

Faks: 0212 371 20 60

[email protected]  

www.mavi.com