Kartuş Üyelik Sözleşmesi ile Kartuş Üyelik Sözleşmesi’ne ve Ticari İletişime İlişkin

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni


  I.Kartuş Üyelik Sözleşmesi


 1. İşbu Sözleşme, şirket merkezi Eski Büyükdere Caddesi No:53 Kağıthane İstanbul adresinde mukim Mavi Giyim Sanayi Ticaret A.Ş. (“Mavi”) ile Kartuş Kart üyesi (“Üye”) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir. Kartuş Kart, (“Kartuş”) Üye’nin Mavi’nin belirleyeceği Mavi mağazalarında ve www.mavi.com (“Site”) daki yapacağı alışverişlerde puan kazanmasını ve daha sonra bu puanlarla işbu Sözleşme’deki şartlarla kullanarak alışveriş yapabilmesini sağlayan bir üyelik sistemidir.
 2. Mavi, Üyelerini önceden bildirmek kaydı ile Kartuş Üye Programı’nı durdurabilir. Bu durumda Üyelerin Kartuş puanlarını 30 (otuz) gün içerisinde kullanma hakları saklıdır. Kartuş Üye’lerine, birbirinden farklı fayda programları sunulabilir. Geçerli koşullar programların iletişim kanallarından öğrenilebilir. Kartuş Üye Programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb.den, Üye’ye imkan sağlanamamasından dolayı Mavi sorumlu tutulamaz.
 3. Kartuş, ücretsizdir. Kartuş’tan yararlanmak için Mavi tarafından tek taraflı olarak üyelik ücreti belirlenmesi durumunda, mevcut Kartuş üyeleri, derhal durumdan haberdar edilecek olup; [10 (on) gün] içerisinde üyelik ücreti ödemeyen üyelerin sözleşmeleri feshedilerek üyelikleri Mavi tarafından sona erdirileceği gibi; bu üyeler de işbu bedeli ödemeksizin üyeliklerini sona erdirmekte serbesttirler. Bu şekilde üyeliklerini sona eren Üyelerin Kartuş puanlarını 30 (otuz) gün içerisinde kullanma hakları saklıdır.
 4. Kartuş puanları hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz ve kişiye özeldir. Üye, Kartuş Üye Programı’ndan faydalanması için kendisine verilen kart ve numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; kartın, Üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı veya programın suiistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, üyeliğin sonlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. Üye, Kartuş kartının kaybolması, çalınması halinde, bu durumu Mavi’ye Kartuş Üye Programı iletişim kanallarından derhal bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur.
 5. Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar, 1. ve 4. madde hükümleri saklı kalmak üzere, Mavi tarafından silinir.
 6. Kartuş Üye Programı, başta havalimanlarında bulunan Mavi mağazaları olmak üzere, Mavi tarafından belirlenen mağazalarda geçerli değildir. Mavi, Kartuş Üye Programı’nın geçerli olduğu mağazaları belirlemekte serbesttir.
 7. Bazı veya Kartuş Üye Programı’na dahil tüm Mavi mağazalarında geçerli olan kampanyalar, ve Kartuş kampanyalarının şartları,   Site’de geçerli olmayabileceği gibi, farklılık da gösterebilir; Site ’de geçerli olan kampanyalar bazı Mavi mağazalarında veya Kartuş Üye Programı’na dahil hiçbir Mavi mağazasında geçerli olmayabilir. 
 8. Kartuş, eski sezona ait ve ikinci kalite ürünlerde geçerli değildir. Alışverişlerde kazanılan puan oranı, Mavi tarafından uygun görülmesi halinde her zaman değiştirilebilir. Kullanılmayan puanlar Mavi tarafından belirlenecek aralıklarla silinir. Şu anda mevcut güncel Kartuş ile kazanılan puan oranı, kullanım sınırları ve kullanılmayan silinme aralıklar için www.mavikartus.com adresini ziyaret ediniz.
 9. Kartuş Üye Programına 13 yaşın üzerinde olan gerçek kişiler üye olabilir. Kartuş Üye Programı, tüzel kişilere yönelik bir program değildir.
 10. Üye, Mavi’nin Sözleşme’yi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile Borçlar Kanunu’nun 205inci maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 11. Taraflar, birbirlerine yazılı olarak veya e-posta ile 10 (on) gün önceden bildirmek kaydı ile işbu Sözleşme’yi feshetmekte ve üyeliği sona erdirmekte serbesttirler. Üyeliklerini sona erdiren Üyelerin, Kartuş puanlarını, üyelikleri sona ermeden kullanmaları gerekmektedir; aksi takdirde Kartuş puanları, 1inci ve 4üncü madde hükmü saklı kalmak kaydı ile, Mavi tarafından üyelik sona erme tarihi itibarıyla silinir. Üye, Mavi’ye bu form ile açıkladığı ve diğer şekillerde açıklayacağı bilgilerinin doğru olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olması veya gerçeğe aykırı hale gelmesi sebebiyle Mavi’nin maruz kalabileceği her türlü zararı karşılayacağını, uyuşmazlık halinde Mavi Kartuş Üye Programı kayıtlarının kesin delil sayılacağını kabul eder.
 12. Kişisel verilerin kullanılması ile ilgili şartlar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınızın ve bizimle iletişime geçeceğiniz kanallar hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı Kartuş Üyelik Sözleşmesi’ne ve Ticari İletişime İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ne aşağıda işbu sözleşmenin altında yer verilmiştir.  Lütfen bu metni okuyup iyice anladıktan sonra sözleşmeyi onaylayınız.

 

MAVİ Giyim San. ve Tic. A.Ş.

Eski Büyükdere Caddesi No:53 Kâğıthane İstanbul 

Tel: 0212 371 20 00

Faks: 0212 371 20 60

[email protected] 

www.mavikartus.com

  www.mavi.com  

 

   II. Kartuş Üyelik Sözleşmesi’ne ve Ticari İletişime İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.(“Mavi”) olarak, Kartuş Kart Üye programına (“Kartuş”) üye olmanız (“Üye”) ve/veya e-posta ve/veya sms ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz halinde kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 

Mavi olarak; Mavi Kartuş mobil uygulaması (“Mobil Uygulama”) ve www.mavi.com internet sitesi (“Site”) kullanımlarına ilişkin istatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklam/tanıtımların yapılması ve etkin bir müşteri deneyimi yaşamanızı sağlamak amacıyla Mobil Uygulama ve Site’de çerezler kullanmaktayız.  Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen www.mavi.com/cookieterm da yer alan çerez politikasına bakınız.  

 

Tarafımızdan Toplanan Kişisel Veriler Nelerdir?

Adınız soyadınız, Kartuş Kart Numaranız, cep telefonu numaranız, Mavi’den yapacağınız alışverişlere ilişkin bilgileriniz (miktarı, tarihleri, kazanmış olduğunuz puanlar gibi Kartuş kampanyalarından yararlanmanızı sağlayan bilgiler), log kayıtları  (mobil uygulamanın kullanılması halinde), Lokasyon veriniz (mobil uygulamanın kullanılması ve konum verisinin paylaşılmasına izin verilmesi halinde), cevaplanması bütünüyle sizin tercihinize bırakılmış anket sorularının cevapları ve analizleri  ile e-mail adresi doğum tarihi ve cinsiyet bilginiz (opsiyonel olarak paylaşmayı tercih etmeniz halinde) toplanacaktır.

 

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız Nedir?

Kartuş’a üye olmanız halinde Mavi olarak;

 • Mavi’nin E-ticaret, pazarlama, Satış gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında, Kartuş üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, üyelik bilgilerinizi kaydetmek, Kartuş kampanyalarından faydalanmanızı sağlamak,  bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek, sizinle akdedeceğimiz Kartuş Kart sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, tarafınızca kazanılan puanları sorgulayabilmenizi sağlamak,
 •  Mavi’nin E-ticaret, pazarlama, satış gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında, Site üyeliği veya Kartuş Kart üyeliğinden biri ya da Mavi’ye başka kanallardan vereceğiniz ve/veya daha sonra değiştireceğiniz bilgilerinizin/diğer üyeliğinize ilişkin vermiş olduğunuz bilgiler için de güncellenmesini sağlamak yoluyla, kişisel verilerinizi güncel olarak tutma yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek amacıyla
 • Hukuk, E-ticaret, Bilişim Teknolojileri gibi departmanların faaliyetleri kapsamında, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla
 • Mavi’nin Hukuk departmanının faaliyetleri kapsamında; Mavi ile Kartuş üyesi arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

 

Kartuş’a üye olmanıza ek olarak size e-posta ve/veya sms ile kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul ederek açık rızanızı vermeniz halinde: Mavi’nin Bilişim Teknolojileri, E-ticaret gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında; Mavi tarafından yürütülen genel ve size özel, kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak amaçlarıyla tanıtım, pazarlama, reklam ve benzeri konularda sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyeceğiz.

 

Mobil telefonunuza “Mavi Kartuş” adlı aplikasyonu indirmeniz ve bu aplikasyon ile yer (lokasyon) bilgilerinizi paylaşmaya yönelik açık rıza vermeniz halinde Mavi’nin Bilişim Teknolojileri, E-ticaret, Pazarlama gibi departmanlarının faaliyetleri kapsamında; size en yakın Mavi mağazasını bulmak amacıyla yer (lokasyon) bilginizi işleyeceğiz.

 

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebimiz Nedir?

Mavi ile imzalayacağınız Kartuş üyelik sözleşmesine ilişkin olarak sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ticari iletişim ve/veya yer (lokasyon) verisi için açık rıza vermeniz halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak; Mavi mağazalarında form doldurmanız halinde yazılı olarak otomatik olmayan yöntemlerle veya   Site, mobil uygululama veya online platformlar    üzerinden Kartuş’a üye olmanız halinde ya da Site’de, mobil uygulama veya online platformlarda  işlem yapmanız halinde elektronik olarak otomatik yollarla toplamaktayız.

 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarmaktayız?

Mavi olarak kişisel verilerinizi ancak işbu Metin’de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız. Bu kapsamda kişisel verilerinizi;

 • Üyeliğinizle ilgili şikayet, öneri ve talepleriniz hakkında bizimle iletişime geçmeniz halinde sizinle tekrar iletişime geçmek amacıyla veya bilişim teknolojileri hizmetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla Mavi'nin yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, veri tabanı, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya Mavi'nin grup şirketleri ile, bu firmalar tarafından Mavi'nin faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla aktarmaktayız.
 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla ilgili kurum, kuruluşlarla paylaşmaktayız.
 • Size e-posta ya da sms ile kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz halinde: Mavi tarafından yürütülen genel ve size özel, kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak amaçlarıyla tanıtım, pazarlama, reklam ve benzeri konularda sizlerle iletişime geçebilmek amacıyla Mavi'nin yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları ile  paylaşmaktayız.

Kullanmakta olduğumuz müşteri ilişkileri yöntemi sistem sunucularının yurt dışında yer alması sebebiyle kişisel verilerinizi KVKK'nın 9. maddesinde yer alan şartlara uygun olarak yurt dışına aktarmayız.

 

KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Mavi tarafından verilerinizin işlendiği ve Mavi’nin verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde Eski Büyükdere Cad. No: 53 34418 Kağıthane İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla ya da [email protected] kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine KEP iletisi göndermek, güvenli elektronik imza ya da Mavi’ye daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden [email protected] adresine e-posta göndermek suretiyle başvuruda bulunarak her zaman;  

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,

c) kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,

d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Mavi’nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (d) ve (e) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,

g) kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.