DAHA İYİSİ İÇİN

DÖNÜŞTÜRÜYORUZ


Yenilikçi özgün fikirlerimiz ve teknolojinin gücüyle denimi dönüştürüyoruz. Kaliteli ve sürdürülebilir ürünlerle müşterilerimizi sürdürülebilirlik dönüşümüne ortak ediyor ve tüketim alışkanlıklarını değiştiriyoruz. Döngüsel ekonomi modelini temel alan, çevresel etkisi düşük yenilikçi ürünlerin tüm sektöre ilham vermesini hedefliyoruz. Bu bakış açımızı inovasyon iş birlikleriyle besliyor, ortaklıklarla sürdürülebilir modanın geleceğine yön veriyoruz. Sorumlu ham madde tedariki ve üretimle bu dönüşümü tarladaki üreticiden son tüketiciye kadar değer zincirinin her alanına yayıyoruz.

KALİTE ÖNCELİĞİ:
Kuruluşumuzdan bu yana Perfect Fit anlayışımızla müşteri beklentilerini en doğru fiyat-kalite dengesiyle karşılıyoruz. Bunu bir adım daha ileri taşıyarak hem kaliteli hem de sürdürülebilir ürünleri tüm müşterilerimiz için erişilebilir kılmayı amaç edindik. Doğaya saygılı All Blue koleksiyonumuzla tüketicilerin daha iyi tercihler yapmalarında rol oynuyoruz.

DENİM İNOVASYONU:
En iyi denimin sürdürülebilir denim olduğuna inanarak, Ar-Ge ve ürün geliştirme süreçlerine yönelik yatırımlarımızı artırıyoruz. Doğa dostu koleksiyonumuza da adını veren sürdürülebilirlik yaklaşımımız All Blue’yu insan, doğa, inovasyon, dijitalleşme ve verimlilik üzerine kurduk. Yenilikçi yöntemlerle geliştirilen; daha az su, kimyasal ve enerji tüketen ve geri dönüştürülmüş, ileri dönüştürülmüş ve organik malzemeler içeren All Blue koleksiyonu ile sektörde denim inovasyonu gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

İNOVASYON İŞ BİRLİKLERİ:
Faaliyet gösterdiğimiz sektörün sürdürülebilirlik dönüşümünde ve inovasyonun tetiklenmesinde iş birlikleri kilit rol oynuyor. Etki alanımızı genişletmek ve sektöre ilham vermek üzere farklı markalarla, tasarımcılarla ve üniversitelerle inovasyon alanında iş birlikleri yapıyoruz.

SORUMLU HAM MADDE TEDARİKİ:
Üreticilerin ham madde seçimlerinde sorumlu davranmalarını teşvik ediyor, üretim süreçlerini dönüştürüyoruz. Mavi ürünlerini oluşturan bileşenlerin içinde sürdürülebilir malzeme oranlarını (organik, geri dönüştürülmüş ve BCI sertifikalı pamuk; geri dönüştürülmüş metal vb.) takip ediyor ve sürekli artırıyoruz.