DAHA İYİSİ İÇİN

GÜÇLENDİRİYORUZ


İnsan odaklı Mavi kültüründen aldığımız güçle, daha iyi bir gelecek için dönüşümü değer zincirinden başlatıyoruz. Çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza adil bir yaşam ve çalışma koşulları sunma sorumluluğunu yerine getiriyoruz. Daha iyiye, en iyiye ulaşma yolculuğumuzda sorumluluğumuzu paylaşan çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin gelişimini destekleyerek onlarla birlikte güçleniyoruz.

İNSAN ODAKLI MAVİ KÜLTÜRÜ:
Odağında insan olan bir çalışma kültürüne sahibiz. Mavi kültüründe insan haklarını gözetiyor, çalışanların çeşitlilik ve farklılıklarına saygı gösteriyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyoruz. Çalışanların Mavi’deki yolculuğu boyunca kariyer gelişimlerini destekleyen uygulamalar hayata geçiriyoruz.

KAPSAYICI İŞ MODELİ VE SORUMLU DEĞER ZİNCİRİ:
Mavi’nin çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında belirlediği ilke ve standartların değer zinciri boyunca uygulanmasına önem veriyoruz. Tüm tedarikçilerin sürdürülebilirlik performansını iyileştirmeyi ve gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen kapsayıcı bir iş modeli benimsiyoruz. Tedarikçilerimizi denetliyor, tedarik zincirini izlenebilir kılmaya çalışıyoruz.