DAHA İYİSİ İÇİN

HAKETE GEÇİRİYORUZ


Toplumda ortak değerler yaratmayı amaçlıyor, daha iyiye ulaşmak için Mavi’nin dönüştürücü ve harekete geçiren marka gücünü kullanıyoruz. Toplumsal kalkınma için hiçbir grubun geride kalmaması adına özellikle gençlerin ve kadınların güçlenmesine odaklanıyoruz. Daha iyisi için Mavi’yi tercih eden müşterilerimizi ve diğer paydaşlarımızı bu harekete ortak ediyoruz.

MAVİ’NİN ETKİ ODAKLI DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ:
Mavi’nin marka gücünü kullanarak başta müşterilerimiz olmak üzere paydaşlarımızı harekete geçirmeyi amaçlıyoruz. Müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını (STK’lar) sürece dahil eden etki odaklı ve ölçülebilir toplumsal projeleri hayata geçiriyoruz.