Mavi'nin Sürdürülebilirlik Hedefleriİnsan

Güçlendiriyoruz

ANA HEDEFLER

 1. 2030 yılında tamamıyla kapsayıcı ve sorumlu bir değer zincirine sahip olmak.


TAKİP HEDEFLERİ

 1. Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı skorlarını her yıl %70’in üzerinde tutmak.

 2. 2023 yılına kadar kadın yönetici oranını %50 seviyesine çıkarmak ve bu dengeyi korumak.

 3. 2025 yılına kadar tüm ana tedarikçilerin ve onların alt yüklenicilerinin Global Satın Alma İlkeleri ve Tedarikçi Davranış Kuralları’na uyumunu sağlamak.

 4. 2030 yılında %100 izlenebilir bir tedarik zincirine sahip olmak.


Çevre

Koruyoruz

ANA HEDEFLER

 1. 2050 yılı itibarıyla iklim pozitif şirket haline gelmek.


TAKİP HEDEFLERİ

 1. 2030 yılına kadar Kapsam 1 + 2 sera gazı emisyonlarını %50 azaltmak.

 2. 2030 yılına kadar satın alınan mal ve hizmetler kategorisindeki Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını %20 azaltmak.

 3. 2040 yılına kadar karbon nötr bir şirket olmak.

 4. 2030 yılına kadar Mavi operasyonları için satın alınan elektrik enerjisinin %100’ünü yenilenebilir kaynaklardan elde etmeye devam etmek.

 5. 2025 yılına kadar kritik tedarikçiler ve ıslak işlem alt üreticilerinin çevresel denetimden geçmesini sağlamak.

 6. 2030 yılına kadar tüm stratejik tedarikçiler ve ıslak işlem alt üreticilerinin ZDHC MRSL listesine uygun olmasını sağlamak.

 7. 2025 yılına kadar kullanılan etiket, karton ve kâğıt ambalaj malzemelerinin tamamının FSC sertifikalı olmasını sağlamak.


Denim

Dönüştürüyoruz

ANA HEDEFLER

 1. 2030 yılına kadar tüm denim koleksiyonunun sürdürülebilir All Blue ürünlerinden oluşmasını sağlamak.

TAKİP HEDEFLERİ

 1. 2030 yılına kadar denim ürünlerinde kullanılan pamuğun %100’ünün sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmesini sağlamak.

 2. Ar-Ge çalışmaları ve iş birlikleriyle, sürdürülebilir All Blue koleksiyonundaki inovatif ürünlerin cirosunu her yıl bir öncekine göre %20 artırmak.


Toplum

Harekete Geçiriyoruz

ANA HEDEFLER

 1. Etki odaklı ve ölçülebilir toplumsal dönüşümü tetiklemek.


TAKİP HEDEFLERİ

 1. Toplumsal yatırım programlarının sosyal etkisini SROI>1 seviyesinde tutmak.

 2. 2025’ten itibaren FAVÖK’ün %1’ini toplumsal yatırımlara ayırmak.

 3. Sürdürülebilirlik konularındaki farkındalık projeleriyle her yıl 1 milyon kişiye erişmek.