KARTUŞ ÜYE PROGRAMI KOŞULLARI

 

 

 

1. Üye, Kartuş Üye Programı'nda yürütülecek uygulamalar çerçevesinde; Mavi tarafından, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına ve Kartuş Başvuru Formu ve diğer yollarla verdiği kişisel bilgilerinin bu amaçlarla kullanılmasına izin verir. www.mavi.com sitesi üzerinden gerçekleştirilecek bilgi güncellemeleri Kartuş Üye Programı için; Kartuş Üye Programı üzerinden gerçekleştirilecek bilgi güncellemeleri ise www.mavi.com sitesi için paylaşılan bilgilere etki etmektedir. Üye’nin www.mavi.com sitesi üzerinden verdiği üyelik bilgileri Kartuş Üye Programı’ndaki üyelik bilgilerini; Kartuş Üye Programı üzerinden verdiği üyelik bilgileri ise www.mavi.com sitesindeki üyelik bilgilerini güncellemektedir. Üye, www.mavi.com üyeliği çerçevesinde Mavi ile paylaştığı tüm kişisel bilgileri ile onay/rıza beyanlarının Kartuş Üye Programı için; Kartuş Üye Programı çerçevesinde Mavi ile paylaştığı tüm kişisel bilgilerin ve onay/rıza beyanlarının www.mavi.com üyeliği için de kullanabilmesine, işlenebilmesine ve depolanabilmesine rıza göstermektedir. Bu bağlamda Üye’nin www.mavi.com ya da Kartuş Üye Programı dâhilinde vermiş olduğu en son bilgi, rıza ve onaylar her iki üyelik için de geçerli olacaktır. Üye, Sözleşme çerçevesinde Mavi’ye verdiği kişisel bilgilerinin ve paylaşım tercihlerinin düzenlenmesi ve/veya bilgi eklenmesi/güncellenmesi konularında;  ilgili talebini belirtilerek Mavi mağazalarına başvurması, Mavi Kartuş akıllı telefon uygulaması üzerinden, www.mavikartus.com  üzerinden veya www.mavi.com sitesi üzerinden Kartuş kartını profiline ekleyerek bilgi güncellemesi yapması veya işbu Sözleşme’de en altta yer alan Mavi’nin iletişim bilgileri üzerinden irtibata geçmesi gerekmektedir.  

 

2. Üye’nin bilgileri Mavi’nin hizmet sağlayıcılarıyla (gönderi, çağrı merkezi, veritabanı vb. hizmetleri firmaları ile), bu firmalar tarafından Mavi’nin faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla paylaşılabilir. Üye’nin verileri işlenip, bilgiler, Üye kimliği açıklanmaksızın, gruplar halinde 3. kişiler ile paylaşılabilir. Bununla birlikte, Mavi, işbu verileri, faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz yahut üçüncü kişilere satmaz. İşbu hüküm, sözleşmenin üçüncü kişilere devrine engel değildir.

 

3. Üye, 1. ve 2. maddede belirtilen verilerin sözleşmenin herhangi bir sebeple feshi halinde dahi Mavi tarafından işlenmesine ve belirtilen 3. kişilerle belirtilen amaçlar için paylaşılmasına izin vermektedir.

 

4. Mavi, Üyelerini önceden bildirmek kaydı ile Kartuş Üye Programı’nı durdurabilir. Bu durumda Üyelerin Kartuş puanlarını 30 (otuz) gün içerisinde kullanma hakları saklıdır. Kartuş Üye’lerine, birbirinden farklı fayda programları sunulabilir. Geçerli koşullar programların iletişim kanallarından öğrenilebilir. Kartuş Üye Programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb.den, Üye’ye imkan sağlanamamasından dolayı Mavi sorumlu tutulamaz.

 

5. Kartuş, ücretsizdir. Kartuş’tan yararlanmak için Mavi tarafından tek taraflı olarak üyelik ücreti belirlenmesi durumunda, mevcut Kartuş üyeleri, derhal durumdan haberdar edilecek olup; [10 (on) gün] içerisinde üyelik ücreti ödemeyen üyelerin sözleşmeleri feshedilerek üyelikleri Mavi tarafından sona erdirileceği gibi; bu üyeler de işbu bedeli ödemeksizin üyeliklerini sona erdirmekte serbesttirler. Bu şekilde üyeliklerini sona eren Üyelerin Kartuş puanlarını 30 (otuz) gün içerisinde kullanma hakları saklıdır.

 

6. Kartuş puanları hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz ve kişiye özeldir. Üye, Kartuş Üye Programı’ndan faydalanması için kendisine verilen kart ve numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; kartın, Üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı veya programın suiistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, üyeliğin sonlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. Üye, Kartuş kartının kaybolması, çalınması halinde, bu durumu Mavi’ye Kartuş Üye Programı iletişim kanallarından derhal bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur.

 

7. Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar, 1. ve 4. madde hükümleri saklı kalmak üzere, Mavi tarafından silinir.

 

8. Kartuş Üye Programı, başta havalimanlarında bulunan Mavi mağazaları olmak üzere, Mavi tarafından belirlenen mağazalarda geçerli değildir. Mavi, Kartuş Üye Programı’nın geçerli olduğu mağazaları belirlemekte serbesttir.

 

9. Bazı veya Kartuş Üye Programı’na dahil tüm Mavi mağazalarında geçerli olan kampanyalar, ve Kartuş kampanyalarının şartları,   www.mavi.com’da geçerli olmayabileceği gibi, farklılık da gösterebilir; www.mavi.com ’da geçerli olan kampanyalar bazı Mavi mağazalarında veya Kartuş Üye Programı’na dahil hiçbir Mavi mağazasında geçerli olmayabilir. 

 

11. Kartuş, eski sezona ait ve ikinci kalite ürünlerde geçerli değildir. Alışverişlerde kazanılan puan oranı, Mavi tarafından uygun görülmesi halinde her zaman değiştirilebilir. Kullanılmayan puanlar Mavi tarafından belirlenecek aralıklarla silinir. Şu anda mevcut güncel Kartuş ile kazanılan puan oranı, kullanım sınırları ve kullanılmayan silinme aralıklar için www.mavikartus.com adresini ziyaret ediniz.

 

12. Kartuş Üye Programına 13 yaşın üzerinde olan gerçek kişiler üye olabilir. Kartuş Üye Programı, tüzel kişilere yönelik bir program değildir.

 

13. Üye, Mavi’nin Sözleşme’yi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile Borçlar Kanunu’nun 205inci maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

14. Taraflar, birbirlerine yazılı olarak veya e-posta ile 10 (on) gün önceden bildirmek kaydı ile işbu Sözleşme’yi feshetmekte ve üyeliği sona erdirmekte serbesttirler. Üyeliklerini sona erdiren Üyelerin, Kartuş puanlarını, üyelikleri sona ermeden kullanmaları gerekmektedir; aksi takdirde Kartuş puanları, 1inci ve 4üncü madde hükmü saklı kalmak kaydı ile, Mavi tarafından üyelik sona erme tarihi itibarıyla silinir. Üye, Mavi’ye bu form ile açıkladığı ve diğer şekillerde açıklayacağı bilgilerinin doğru olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olması veya gerçeğe aykırı hale gelmesi sebebiyle Mavi’nin maruz kalabileceği her türlü zararı karşılayacağını, uyuşmazlık halinde Mavi Kartuş Üye Programı kayıtlarının kesin delil sayılacağını kabul eder.

 

Üye Bilgileri aşağıdaki gibidir:

  • Kartuş Kart Numarası:
  • Adı Soyadı:
  • Cep Telefonu:
  • E-Mail Adresi:

 

Yukarıda yer alan E-MAIL bilgilerim üzerinden benimle Mavi tarafından yürütülen genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında bilgi vermek ve bunları sunmak dâhil olmak üzere Kartuş Üye Programı Koşulları’nda belirtilen amaçlarla iletişime geçilmesine ve kişisel verilerimin bu amaçla kullanılmasına izin veriyorum. Söz konusu iznin Mavi.com üyeliğim (varsa) ve diğer Mavi uygulamaları ile ilgili olarak da geçerli olmasını kabul ediyorum.

 

Yukarıda yer alan CEP TELEFONU numaram üzerinden benimle Mavi tarafından yürütülen genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak dâhil olmak üzere işbu Kartuş Üye Programı Koşulları’nda belirtilen amaçlarla iletişime geçilmesine ve kişisel verilerimin bu amaçla kullanılmasına izin veriyorum. Söz konusu iznin Mavi.com üyeliğim (varsa) ve diğer Mavi uygulamaları ile ilgili olarak da geçerli olmasını kabul ediyorum.

 

Üye, dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeden yukarıda vermiş olduğu iletişim bilgileri üzerinden kendisi ile genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını ile ilgili iletişime geçilmesini reddedebilir. Üye konuya ilişkin vazgeçme bildirimini Mavi mağazaları, mavi.com, mavikartus.com veya Mavi Müşteri Hizmetleri (0850 288 62 84) iletişim yolları üzerinden Mavi’ye ücretsiz olarak iletebilecektir. Bildirimin ulaşmasını takip eden 3 gün içinde Üye’ye ticari amaçlı elektronik iletilerin gönderimi durdurulur

 

 

MAVİ Giyim San. ve Tic. A.Ş.

Eski Büyükdere Caddesi No:53 Kâğıthane İstanbul 

Tel: 0212 371 20 00

Faks: 0212 371 20 60

info@mavi.com 

www.mavikartus.com

www.mavi.com